ซื้อที่ดิน สร้างสถานปฏิบัติธรรม ตารางวาละ 300 บาท

•สิงหาคม 5, 2013 • ให้ความเห็น

ซื้อที่ดิน สร้างสถานปฏิบัติธรรม ตารางวาละ 300 บาท

ความตั้งใจ สร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรม โดยยกให้แม่ชี
และ ฆราวาสฝ่ายสตรี ดูแล หรือเรียกว่า วัดแม่ชี ก็ได้ นั่นเอง 

จะสะสมไปจนกว่าจะสามารถ ได้งบประมาณ พอที่จะจัดซื้อได้ ตอนนี้
มีที่ไม่ไกลจากพุทธอุทยานมาก ประมาณ 2 ไร่ ครึ่ง ซึ่งจะจัดซื้อผืนแรกก่อน 
เขาตั้งราคาไว้ 2 แสน 4 หมื่น แล้วค่อยขยายออก เรื่อยๆ ให้ได้ประมาณ 4 ไร่ 

เมื่อการซื้อสำเร็จ ก็ สร้างรั้วรอบ อีกทั้ง สร้างอนุสาวรีย์ ของพระนางประชาบดีโคตมี 
พระภิกษุณีรูปแรกของศาสนาพุทธ อีกทั้งสร้างรูปเหมือน ของพระอรหันต์ฝ่ายหญิง 

ซึ่งโครงการนี้ จะค่อยเป็นค่อยไป ไม่เดือดร้อน 
เน้นความสบายใจเป็นหลัก ใครอยากร่วมสร้างบารมี ก็ทำ ใครไม่อยากทำด้วย 
ก็ช่างเขา ไม่ว่ากัน ไม่บังคับ ได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.สร้างวัดให้แม่ชี และถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาต่อพระอรหันต์
ฝ่ายหญิงทุกรูปนามและทุกท่านฝ่ายสตรีที่บรรลุมรรคผล
2.สร้างให้สตรีผู้ไร้ที่พึ่ง ได้มีที่พำนัก
3.เป็นที่อบรม สมาธิ วิปัสสนากรรมฐานให้กุลธิดา สถานที่อบรมเยาชนฝ่ายสตรี
4.เป็นที่พักพิง ให้สตรี ที่ไร้ที่พึ่ง หรือได้รับปัญหาการกดขี่ทางเพศ 
5.เป็นสถานที่ สำหรับให้อุบาสิกา ได้ถือศีลแปด ปฏิบัติธรรม

ความเชื่อ ผลที่คาดหวังในงานบุญขั้นแรกสำหรับผู้ที่ร่วมบุญคือ 

1.สร้างที่ดิน อุทิศบูชาพระพุทธศาสนา ทำให้ เกิดภพใดชาติใด ไม่ไร้ที่พึ่ง มีที่ดิน ทรัพย์สินมาก มีที่อยู่อาศัย
2.ช่วยแก้ไขกรรมทำแท้ง อุทิศให้วิญญาณเด็ก มีีท่อยู่อาศัย พักพิง
3.ช่วยชำระหนี้สงฆ์ ที่เราอาจจะเคยติดค้างจากอดีตชาติ
4.ช่วยแก้กรรม กับใครก็ตามที่เคยทำไม่ดี กับเพศแม่ไว้
5.แก้กรรมความรัก ทำให้ชีวิตรักสมหวังและสงบลง
6.สำหรับ แก้บนให้ ขายที่ดิน สำหรับคนที่มาให้อ.ปาล์มช่วยขายที่ดิน 

การร่วมทำบุญ

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา วารินชำราบ
ชื่อบัญชี นาย ณัฏฐเศรษฐ์ กันหารินทร์

เลขที่บัญชี  168-2-53494-6
Bank Name :                        KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
Acc No. :                            168-2-53494-6
S.W.I.F.T. Code :                 KASITHBK
Bank Address :                     226 สถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
Bank Telephone number :       045269416-9 , 045321436 , 045286106

Advertisements

รับบริจาค “หนังสือทุกประเภท”

•สิงหาคม 5, 2013 • ให้ความเห็น

รับบริจาค “หนังสือทุกประเภท” ที่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ) เพื่อแยก+แจกจ่ายห้องสมุดทั่วประเทศ 

ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: 02-734-9022-3 | โทรสาร:02-734-9021
e-mail: tla2497@yahoo.com
Website: http://www.tla.or.th/

มูลนิธิกระจกเงา รับบริจาค หนังสือ, เสื้อผ้า, คอมพิวเตอร์, เฟอร์นิเจอร์,อุปกรณ์ไฟฟ้า

•สิงหาคม 5, 2013 • ให้ความเห็น

ศูนย์รับบริจาค มูลนิธิกระจกเงา 

 

             มูลนิธิกระจกเงา รับบริจาค หนังสือ, เสื้อผ้า, คอมพิวเตอร์, เฟอร์นิเจอร์,อุปกรณ์ไฟฟ้า         และของใช้งานที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท  สิ่งของที่ได้รับการบริจาคเมื่อผ่านการคัดแยกแล้ว ส่วนหนึ่งนำส่งมอบต่อให้ผู้ขาดแคลน โรงเรียน, ชุมชน,ผู้ประสบภัย          ส่วนหนึ่งนำไประดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการทำงานแก้ไขปัญหาสังคมของมูลนิธิกระจกเงา 

 

 

 

ช่องทางการบริจาคสิ่งของ

1.ท่านสามารถนำมามอบเอง -ส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์ –บริการขนส่งเอกชน  ได้ที่

มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 (แยก4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่     กทม.10210   (จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00น – เสาร์-อาทิตย์ 10.00-16.00น)

2.บริการรับของบริจาคถึงบ้านท่าน 

โดยสิ่งของจะต้องมี น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมขึ้นไป  หรือ บรรจุใส่ลังขนาด 60X60 ซม.ได้เกิน 15-20 ลัง  หรือหนังสือจำนวนตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป 
 

 

*ศูนย์รับบริจาค มูลนิธิกระจกเงา ขอแจ้งให้ท่านผู้บริจาคทราบในส่วนของ “การออกบริการรับของบริจาคถึงบ้านท่าน” ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ทางศูนย์รับบริจาค จะขอทำการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการออกไปรับของบริจาค จำนวน 200 บาท กับทางท่านผู้บริจาค ทั้งนี้ทางศูนย์รับบริจาค ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายของบริการทั้งหมดไว้ได้ จึงขอชี้แจงและแจ้งให้ทางท่านผู้บริจาคทราบ มา ณ ที่นี้ ครับ 

ทุกการบริจาคของคุณ ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ขาดแคลน ช่วยผลักดันให้เกิดการติดตามหาเด็กหาย ส่งเสริมงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล ช่วยให้เราได้เปิดหน้างานอาสามาเยี่ยม และสนับสนุนให้มูลนิธิกระจกเงา ได้ทำหน้าที่เป็นเงาสะท้อนปัญหาของสังคมที่มีอยู่มากมายและดูเหมือนจะไม่จบสิ้น

“การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้” 

 

 

ขั้นตอนในการไปรับบริจาค

-กรุณาแจ้งรายการของที่จะบริจาคและแผนที่ในการรับของส่งมาให้ทางมูลนิธิ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

-หลังจากนั้นภายใน 5 วัน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการรับของบริจาค

-ในวันที่ไปรับของบริจาค ทาง จนท. จะมีเอกสารรับบริจาคสิ่งของ ให้ผู้บริจาคลงชื่อเพื่อยืนยันการบริจาค

 

การบริจาคผ่านบัญชี

1.ชื่อบัญชี “มูลนิธิกระจกเงา”  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาไชยยศ

เลขที่บัญชี 040 – 2 -37446 – 1 ประเภทออมทรัพย์

2.ชื่อบัญชี “มูลนิธิกระจกเงา” ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ 

เลขที่บัญชี 000 – 0 – 01369 – 2 ประเภทออมทรัพย์  

 

Donate 

1.The Mirror Foundation  
(Bank) Siam Commercial Bank  
Chaiyod branch  
Saving A/C 040 – 2 -37446 – 1  

2.The Mirror Foundation  
(Bank) Krung Thai Bank Nana north branch  
saving A/C 000 – 0 – 01369 – 2

 

          การบริจาคของคุณ สามารถผลักดันและรักษาพันธะสัญญาที่มีต่อสังคมของพวกเรา เพื่อนำเด็กที่หายออกจากบ้านกลับสู่ครอบครัว  เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจการหาประโยชน์จากเด็กขอทาน ส่งเสริมงานอาสาสมัครในโรงพยาบาลและในภัยพิบัติ ส่งเสริมให้เกิดครูอาสาที่เดินทางไปสร้างการเรียนรู้ในชนบทที่ห่างไกลแม้จะอยู่บนยอดดอย  

           ทุกการแบ่งปันของคุณทำให้เราเป็นเงาของปัญหาที่มากมายและไม่จบสิ้น     ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม กับมูลธิกระจกเงา  “การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”

 

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

ศูนย์รับบริจาคมูลนิธิกระจกเงา 02-9732236-7 # 0  หรือ E-mail : donate@mirror.or.th

 

ร่วมทำบุญพิธีเททองหล่อพระประจำวันเกิด

•เมษายน 27, 2009 • ให้ความเห็น

ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเททองหล่อพระประจำวันเกิด หลวงปู่เจริญ ราหุโล (ปางยืนอุ้มบาตร)

และเททองหล่อพระบาง(ปางประทานอภัย) แบบจำลองจากวัดมหาชัย จังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ต. ศาลากลาง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
วันเสาร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๒

**************************************************************************

เนื่องในวาระโอกาสที่ พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) จะมีอายุครบ๘๐ปี ใน
วัน ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ นี้ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธและคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ จึงได้กราบขอโอกาสจัดให้มีพิธีเททองหล่อพระประจำวันเกิด (ปางยืนอุ้มบาตร) เพื่อน้อมถวาย แด่ พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล)

และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางวัดป่ามณีกาญจน์ได้จัดให้มีการหล่อพระพุทธรูปแบบพระ
บางโดยจำลองมาจากวัดมหาชัย จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณ หาชมได้ยาก

เพื่อประดิษฐาน ณ วัดป่ามณีกาญจน์ และวัดป่าโนนสงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู ไว้เป็นที่สักการะแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

กำหนดการจัดงาน

วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ( แรม ๑ ค่ำเดือน ๖ )

๑๙. ๓๐ น. หลวงปู่เจริญ ราหุโล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๒๐. ๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่เจริญ ราหุโล

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ( แรม ๒ ค่ำเดือน ๖ )

๐๗. ๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร
๐๘. ๐๐ น. ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
๑๐. ๐๙ น. องค์ประธานสงฆ์เททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร และพระปางประทานอภัย
คณะสงฆ์สวดชะยันโตฯ
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการขยายพื้นที่สร้างที่พักผู้เข้าปฏิบัติธรรม
คณะสงฆ์สวดอนุโมทนา

**************เสร็จพิธีการ***************

เชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา

•เมษายน 27, 2009 • ให้ความเห็น

ขอ เชิญร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 82 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม เวลา 9.00 -12.00 น. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

และร่วมแจกซีดีและหนังสือธรรมะ แก่ผู้มาร่วมงาน

ใครมีซีดีหรือหนังสือที่ต้องการแจก สามารถนำมาร่วมกันได้

ที่มา

http://larndham.net

วิธีทำบุญง่ายๆและได้บารมี 10 โดยหลวงพ่อจรัญ

•เมษายน 27, 2009 • ให้ความเห็น

วิธีทำบุญง่ายๆ สำหรับคนไม่มีเวลา สามารถทำได้ทุกวัน โดยได้บารมี 10  ครบถ้วนบริสุทธิ์ บริบูรณ์

พูด ถึงเวลาถ้าเราทำบุญ คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการ ตักบาตรหรือเข้าวัดทำบุญ เป็นส่วนมาก ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลา ก็เลยเสียโอกาสในการสั่งสมบุญ บารมี วันนี้จึงมีเรื่องมาเล่าให้ทุกๆท่านได้อ่านและพิจารณา เผื่อจะได้แง่มุมใหม่ๆในการสร้างบุญกุศล สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติอย่างง่ายๆ เพื่อสั่งสมบุญบารมี มีดังนี้

1. หา กระปุกออมสิน หรือ บาตรพลาสติก ( ร้านสังฆทานต่างๆจะมีขาย ) หรือภาชนะที่สะดวก ในการหยอดเงิน นำมาวางไว้ที่ในห้องพระ หรือหิ้งพระ สำหรับคนที่อยู่คอนโด หรืออพาร์ทเม้นต์ ถ้าไม่มีห้องพระ ให้หารูปพระ มาติดที่ฝาผนังก็ได้

2. ทุกวันให้เราสละเวลา เพียงวันละประมาณ 20-30 นาที สวดมนต์ไหว้พระเวลาไหนก็ได้ที่เราว่าง เราสบายใจ เช้า สาย บ่าย เย็น หรือก่อนนอน โดยเริ่มจากบท

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้)
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี้)
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้)

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)

นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

* ระหว่างที่ตั้งนะโม ก็ให้เรานำเงินมา จบเอาไว้ในมือ จะกี่บาทก็ได้ 5 บาท 10 บาท หรือ 20 บาท หรือจะมากกว่านั้นตามแต่ศรัทธา จากนั้นก็เริ่มสวด

คำกล่าวบูชาไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย
อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสา

พาหุงมหากา หรือ พุทธชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)

๑. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
๕. กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
๘. ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะ

สวดจบแล้วให้กลับมาสวด พระพุทธคุณ บทเดียวหรือ 9 จบ เท่าอายุบวกหนึ่ง

* * * ถ้าไม่มีเวลา ให้กลับมาสวด บทพระพุทธคุณบทเดียว 9 จบ เท่าอายุบวกหนึ่ง

3. ต่อจากนั้น ตั้งสมาธิจิตสักระยะหนึ่ง แล้วอธิษฐานจิตจนเสร็จ จากนั้น เอาเงินที่จบไว้ในมือ ใส่เข้าไปในภาชนะที่เตรียมไว้ที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา หรือหน้ารูปพระ เสร็จแล้วอย่าลืม แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลทุกครั้งให้เจ้ากรรมนายเวร ทำอย่างนี้ทุกวันอย่าให้ขาด

คาถาแผ่เมตตา (แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย)

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

4. หลังจากนั้น เราก็จะได้บารมีครบถ้วน เพียงแค่สวดมนต์ไม่กี่นาที และสิ่งเหล่านี้ก็จะสะสมในใจเราทีละน้อย เหมือนกับเราเก็บเงินวันละ บาท 10 วันก็ได้ 10 บาท แต่ถ้าเราไม่ทำอะไร เราก็จะไม่ได้อะไรเลย แล้วเงินที่เราหยอดทุกวัน ที่ได้จากการสวดมนต์ ก็เหมือนเราตักบาตรทุกวัน โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เมื่อมีโอกาศเข้าวัด หรือจะไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ เราก็นำเงินนั้นแหละไปทำบุญ หยอดตู้ ใส่ซอง ทำให้จิตของเราติดอยู่กับบุญกุศล ทุกวัน

บารมีครบถ้วน 10 ประการมีดังนี้

1. ทานบารมีี = ขณะที่เราสวดมนต์เสร็จ เราทำทานคือเอาเงินที่จบใส่ใน กระปุกออมสิน หรืออื่นๆ เป็น ทานบารมี

2. ศีลบารมี = ขณะที่เราสวดมนต์อยู่ในขณะนั้นเราไม่ได้ทำบาปกรรมกับใคร มีศีลอยู่ในขณะที่สวดมี ศีลบารมี

3. เนกขัมมบารมี = ขณะที่เราสวดมนต์อยู่ จิตของเราปราศจาก นิวรณ์มารบกวนจิตใจ ถือว่าเป็นการบวชใจ ถือว่าเป็น เนกขัมมบารมี

4. ปัญญาบารมี = การสวดมนต์ทำด้วยความศรัทธา ทำด้วยปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ช่วยฝึกฝนให้เกิดสติ มีสมาธิเป็น ปัญญาบารมี

5. วิริยะบารมี = ถ้าเราไม่มีความเพียร เราก็ทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นความเพียรเป็น วิริยะบารมี

6. ขันติบารมี= มีความเพียรแล้ว ไม่มีความอดทน ความเพียรก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องมีความอดทน ความอดทนเป็น ขันติบารมี

7. สัจจะบารมี = มีความเพียร มีความอดทนแล้ว และมีความจริงใจในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งความจริงใจคือ สัจจะบารมี

8. อธิษฐานบารมี = เมื่อเราสวดมนต์เสร็จ ทำสมาธิ ตั้งจิตอธิฐาน การอธิฐานเป็น อธิษฐานบารมี

9. เมตตาบารมี = ใส่บาตร สวดมนต์เสร็จ ก็ต้องแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล การแผ่เมตตาเป็น เมตตาบารมี

10. อุเบกขาบารมี = ขณะที่แผ่เมตตา เราต้องทำใจของเราให้มีเมตตา ต่อสัตว์ทั้งหลาย ทำใจให้เป็นพรหมวิหาร 4 อุเบกขา วางเฉย อโหสิกรรม กับบุคคลที่เราเคยล่วงเกินกันมา ไม่โกรธใคร ไม่เกลียดใคร ไม่ชอบใคร ไม่ชังใคร ทำใจให้นิ่ง ทำจิตให้สงบ วางใจให้เป็นอุเบกขา เป็น อุเบกขาบารมี

ขอความมุ่งมั่นโปรดอยู่กับท่าน…………… ขออนุโมทนา ณ ที่นี้ด้วย

http://board.palungjit.com/f14/วิธีทำบุญง่ายๆและได้บารมี-10-ทัศ-โดยหลวงพ่อจรัญ-179662.html

http://www.ponboon.com

วิธีพับดอกบัวไปถวายพระ

•เมษายน 27, 2009 • ให้ความเห็น

วิธีพับดอกบัวไปถวายพระทำบุญกันครับ : แบบดาวกระจาย

จับกลีบดอกบัวออกมา 1 กลีบ

พับไปทางขวา

พับกลับมาทางซ้าย

พับไปทางขวา

พับอย่างนี้ต่อไปทุกกลีบ

สำเร็จแล้วครับ วิธีพับดอกบัวไปถวายพระทำบุญกันครับ ในรูปแบบ ดาวกระจาย

ขอขอบพระคุณข้อมูลดี ๆ จาก
http://picasaweb.google.com/dhammavoice