ซื้อที่ดินถวายวัด จ.ขอนแก่น

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี   ซื้อที่ดินถวายวัด (ชำระหนี้สงฆ์)
ณ. วัดถ้ำเทพนิมิต  ต.วังสวาบ   อ.ภูผาม่าน   จ.ขอนแก่น
เนื่อง จากพื้นที่ของวัดในปัจจุบันมีเอกสารสิทธิ์เพียง ๓ ไร่    จักต้องมีมากกว่า  ๖  ไร่  จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นวัดได้  ซึ่งพื้นที่ที่จะซื้อดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์ (น.ส. ๓)  ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและอยู่ติดต่อกับวัดอยู่แล้ว  จำนวน ๑๐ ไร่  ประกอบกับวัดมีแผนงานที่จะขยายพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไว้ ภายในวัด  และสามารถรองรับท่านสาธุชนที่มีความสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมได้

โดยจะสร้างที่พักอาศัยสำหรับอุบาสก  อุบาสิกาผู้มาอยู่ปฏิบัติธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนี้แล้ว  ก็จะทำการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา  ทำให้เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม  ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวจึงนำไปซื้อที่ดินถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบ ต่อไป
ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญสร้างกุศลซื้อที่ดิน (ชำระหนี้สงฆ์)  ในครั้งนี้สามารถทำได้โดยแจ้งความประสงค์ขอบริจาคเป็นตารางวาได้  ตารางวาละ ๑๙๙  บาท  หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาเท่าไรก็ได้  โดยสามารถร่วมทำบุญได้ตามช่องทางต่อไปนี้
๑.ทำบุญได้โดยตรงที่วัดถ้ำเทพนิมิต  เลขที่  ๖๕  หมู่ ๒  บ้านวังผาดำ  ต.วังสวาบ  อ.ภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น
๒.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาภูผาม่าน  เลขที่  07-5012-20-015081-7  ชื่อบัญชี  ซื้อที่ดินถวายวัดถ้ำเทพนิมิต (ประเภทเผื่อเรียก)
๓.ไปรษณีย์ธนาณัติถึง  พระครูเกษมธรรมสุนทร  วัดถ้ำเทพนิมิต  เลขที่  ๖๕  หมู่ ๒  บ้านวังผาดำ  ต.วังสวาบ  อ.ภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น ๔๐๓๕๐  (หมายเหตุ   ทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดถ้ำเทพนิมิต)
๔.ธนาณัติออนไลน์ถึง  พระครูเกษมธรรมสุนทร  วัดถ้ำเทพนิมิต  เลขที่  ๖๕  หมู่ ๒  บ้านวังผาดำ  ต.วังสวาบ  อ.ภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น ๔๐๓๕๐  (หมายเหตุ   ทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดถ้ำเทพนิมิต)
(พร้อมโทรศัพท์แจ้งให้ทางวัดทราบด้วย  เพื่อออกโฉนดที่ดิน  (อนุโมทนาบัตร) ให้ในภายหลัง)

กำหนดการ
วันเสาร์ที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   (ตรงกับวันขึ้น  ๙  ค่ำเดือน ๖)
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.    เป็นต้นไป

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   วทัญญู  คุ้มครอง  086-902-9237

จาก http://www.ponboon.com

Advertisements

~ โดย SINBAD บน เมษายน 21, 2009.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: